ROZPĘDZAMY API ECONOMY

Click here to read text in English

Trudno wyobrazić dziś sobie biznes, prosperujący bez wykorzystywania najnowszych technologii. Bezsprzecznie technologia jest jedną z najpotężniejszych sił napędzających gospodarkę cyfrową. Od wielu lat wykorzystywanie API (ang Application Programming Interface) dla efektywnego funkcjonowania przedsiębiorstw stanowi biznesowy must-have. Dotarliśmy do punktu, w którym API upowszechniło się na tyle, by pozwolić przedsiębiorcom dostrzec kolejne możliwości, jakie ma im do zaoferowania. Zidentyfikowany niedawno, wyjątkowo obiecujący potencjał biznesowy, ekonomia API (ang. API Economy), to oparty na otwartym interfejsie API (ang. Open API) model biznesowy, w którym firmy wybierają spośród portfela publicznych i prywatnych API łatwe do zintegrowania usługi, umożliwiając tym samym lepsze zaspokajanie potrzeb klientów.

W wyścigu po korzyści biznesowe

Współczesne, nowoczesne przedsiębiorstwo porównać można do bolidu Formuły 1, który, chcąc wyprzedzić konkurencję, bierze udział w wyścigu do osiągniecia celów biznesowych. Warunkiem zwycięstwa jest nieustanne poszukiwanie i utrzymanie równowagi między stabilnością a zmianą. Dlatego też każdy bolid Formuły 1 jest unikalny, zbudowany z szybko wymienialnych elementów o świetnie zaprojektowanych interfejsach. Sercem bolidu są wbudowane mierniki i analityka, a całość jest doskonale i jasno udokumentowana, by przy kolejnym wyścigu móc zoptymalizować część elementów, zachowując stabilność całości pojazdu. Dokładnie na takiej samej zasadzie zbudowany jest model Open API – pozwala na eksperymentowanie, szybkie wdrażanie pomysłów oraz optymalizację, przy zachowaniu ciągłości działania. Wykorzystanie API daje firmom możliwość utrzymania równowagi między stabilnością a zmianą, zapewniając im także uzyskanie przewagi rynkowej.

Źródło:  API for Dummies

Źródło: API for Dummies

Wdrożenie modelu ekonomii API to do tej pory opcja fakultatywna. Firmy i organizacje z różnych branż podejmują decyzję o wpisaniu się w model API Economy z własnej inicjatywy, chcąc stać się na rynku nie tylko innowatorem, ale także pierwszym i kluczowym graczem, w myśl zasady „pierwszy bierze wszystko”.

Finansowe API na czele stawki

Instytucje finansowe już od kilku lat udostępniają usługi przez API, a kategoria finansowych API to druga z najliczniejszych, ale też najdynamiczniej rosnąca z występujących na rynku.

Banki, zapewniając wybranym partnerom biznesowym, działającym w ramach akceleratora pomysłów, dostęp do niektórych swoich zasobów danych poprzez otwarty interfejs API, umożliwiają im tworzenie nowych usług i produktów. Powstałe na podstawie bankowych zasobów usługi i produkty mają szansę także wykraczać poza branżę, ściśle związaną z bankowością. Rodzaje nowych usług, opracowanych i dostarczanych klientom za pośrednictwem otwartych interfejsów API, ograniczone będą wyłącznie przez kreatywność banków i ich akceleratorowych partnerów. Przykładami takich usług mogą być:

  • udostępnianie danych dotyczących rachunku i płatności kartą osobom trzecim
  • udostępnianie spersonalizowanych ofert uruchamianych przez aktywność klientów, alerty oraz lokalizację w czasie rzeczywistym
  • oferowanie usług wykonawczych, takich jak usługi zmiany dostawcy lub zakup ofert detalicznych
  • poradnictwo produktowe czy porównywanie cen oraz usług związanych z uwzględnieniem lokalizacji

Open API umożliwi korzystanie ze wszystkich produktów: inwestycji, ofert kredytowych i usług finansowych w czasie rzeczywistym, co będzie wyjątkowo korzystne w przypadku usług typu "pay-as-you-go", jak na przykład ubezpieczenie na godziny podczas jazdy na nartach.

Alior Bank z ambicjami na lidera finansowych API w Polsce

Implementacja otwartych interfejsów API i wkroczenie w ekonomię API nie tylko wspiera kulturę innowacyjności, ale także otwiera przedsiębiorstwa na współpracę z nowymi partnerami, dając w ten sposób obu stronom nowe możliwości. Alior Bank SA, decydując o powstaniu nowych jednostek, jakimi będą Centrum Innowacji oraz akcelerator pomysłów, otwiera nowy rozdział w historii polskiej bankowości.

Dyrektor Alior Bank SA ds. FinTech, Mariusz Ożga, rozumiejąc siłę argumentu, że oczekiwania klientów dyktują kierunek rozwoju firmy, we wdrożeniu otwartego interfejsu API i wynikającej z niego współpracy z firmami zewnętrznymi, widzi dla banku szansę zaistnienia jako uniwersalna platforma, zaspokajająca szeroki wachlarz potrzeb konsumentów. Bank ma w planach stworzenie tzw. marketplace, umożliwiającego klientom wybór dodatkowych usług spośród tych, oferowanych przez partnerów banku. Alior Bank planuje zbudowanie wygodnego interfejsu, pozwalającego użytkownikowi na wgląd w środki na wszystkich jego rachunkach, również tych, prowadzonych w innych bankach, w jednym miejscu. W planach jest też wiele innych, innowacyjnych usług, które wyznaczą nową jakość bankowości w Polsce.

TUATARA ma przyjemność dostarczać i wdrażać interfejs Open API dla Alior Bank SA. Jesteśmy dumni z faktu, że powierzono nam tę niezwykle ważną rolę, jaką jest implementacja pierwszego na polskim rynku rozwiązania, opartego na Open API dla sektora bankowego. Zaproponowane przez nas rozwiązanie zakłada wdrożenie na zasobach fizycznych banku platformy API Management w postaci rozwiązania wspomagającego zarządzanie cyklem życia usług. IBM API Connect pozwala użytkownikom wewnętrznym na konfigurowanie, projektowanie i zarządzanie cyklem życia usług, ale także użytkownikom zewnętrznym na tworzenie aplikacji, opartych na API banku. Platforma API Management będzie zawierać moduł bilingowy i moduł monetyzacji, portal deweloperski oraz moduł komunikacyjny dla użytkowników. Za bezpieczeństwo wystawionych zasobów będą odpowiadać IBM API Connect i Data Power Gateway. Zakładamy szybkie wdrożenie pierwszych usług, w ciągu kilkunastu dni od uruchomienia platformy. Ponadto implementacja rozwiązania zapewni bankowi zgodność z dyrektywą unijną PSD2.

Z doświadczonym zespołem szanse na wygraną rosną

API Economy w ujęciu praktycznym nie jest nam obce. TUATARA zdobyła wyjątkowe doświadczenie w rozpędzaniu API Economy dzięki innowacyjnym rozwiązaniom, stworzonym na potrzeby krajów Zatoki Perskiej. Budując model w oparciu o współpracę z operatorami telekomunikacyjnymi, bankami, przedstawicielami handlu detalicznego, internetowymi dostawcami treści oraz ekosystemem Programmatic Advertising, uruchamiamy usługę umożliwiającą reklamodawcom prowadzenie wielokanałowych, ściśle ukierunkowanych kampanii marketingowych w oparciu o bezpiecznie przetwarzane, zintegrowane dane pochodzące z różnych źródeł. Ten wyjątkowy projekt udowadnia, że współpraca między podmiotami z różnych branż owocuje nie tylko pozytywnym wpływem na rozpowszechnianie kultury innowacyjności, ale także tworzy nowe źródła przychodu dla każdego z uczestników wymiany.

Mamy więc doświadczenie nie tylko jako dostawca rozwiązań API Management, ale także jako uczestnik i katalizator tworzenia wartości dodanej płynącej ze współpracy podmiotów z różnych branż. Dlatego możemy z całą pewnością stwierdzić, że ekonomia API ożywia rynek, potęguje szanse na uzyskanie wielowymiarowych korzyści i wyznacza przedsiębiorcom określoną drogę – drogę ku nowoczesności, innowacyjności, przyszłości.