GDPR - od regulacji do monetyzacji - po konferencji

Wczoraj, 12. września, zorganizowaliśmy w biurze TUATARA konferencję o podejściu do wdrożenia GDPR/RODO od strony dodatkowych wartości biznesowych w banku.

Mecenas Maciej Gawroński omawiał prawne aspekty regulacji, eksperci IBM i TUATARA opowiedzieli o obszarze technologicznym, który jest konieczny do uzyskania zgodności z GDPR/RODO. Przestawiliśmy po raz pierwszy, unikalne na polskim rynku narzędzie, oparte o zaawansowane algorytmy przetwarzania języka naturalnego, które umożliwia odkrywanie danych wrażliwych w źródłach strukturalnych i niestrukturalnych oraz prowadzenie rejestru takich danych w każdej organizacji. Na podstawie wiedzy zgromadzonej w rejestrze można uzyskiwać dodatkową wartość. Więcej o naszym podejściu do wdrożenia przeczytać można tu.

Konferencję zamknęliśmy niezwykle ciekawym panelem, w którym udział wzięli:

mec. Maciej Gawroński - Ekspert ds. Prawa Biznesowego i Prawa Technologii Informacyjnych, Managing Partner, Gawronski & Partners
dr Maciej Kawecki - Koordynator Krajowej Reformy Ochrony Danych Osobowych, Zastępca Dyrektora Departamentu Zarządzania Danymi, Ministerstwo Cyfryzacji
Marta Olipra-Kruszka - Ekspert ds. Kampanii Bezpośrednich, PKO Bank Polski SA
Moderator: Grzegorz Kuliszewski, Dyrektor Sektora Finansowego, IBM

Obraz jest wart więcej niż tysiąc słów - konferencję można przeżyć jeszcze raz odtwarzająć nagranie z transmisji online:

Poniżej kilka zdjęć ze spotkania:

Materiały ze spotkania można otrzymać pisząc mail na adres: marketing@tuatara.pl

GDPR – od regulacji do monetyzacji

GDPR event

Fakt, iż rozwój technologii wpływa na szereg aspektów funkcjonowania społeczeństw pozostaje poza dyskusją. Również systemy prawne nie zdołały nadążyć za galopującą digitalizacją życia codziennego. Regularne korzystanie z Internetu, komputerów i urządzeń mobilnych, przeniesienie komunikacji, w znacznej mierze, na ścieżkę elektroniczną, powszechne dzielenie się informacjami na swój temat poprzez e-maile, messengery, smsy i media społecznościowe zaowocowało koniecznym dostosowaniem prawa, dotyczącym ochrony danych osobowych i danych wrażliwych.

Zmiany w przepisach o ochronie danych osobowych – RODO / GDPR

Unia Europejska, chcąc zapewnić obywatelowi większe prawa do ochrony danych osobowych, rozszerzając jednocześnie odpowiedzialność przedsiębiorców, przygotowała Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (ang. General Data Protection Regulation, tekst właściwy regulacji). Zgodnie z rozporządzeniem organizacje gromadzące, przechowujące i przetwarzające dane osobowe mają czas na dostosowanie się do nowych wytycznych do 25 maja 2018 roku.

Zmian jest wiele, duża część z nich wymaga redefinicji procesów biznesowych i polityk zarządzania danymi, identyfikacji źródeł przetwarzania danych i inwentaryzacji przepływów danych. Obawy związane z reorganizacją procesów i ze skomplikowaną przebudową systemów IT potęguje brak ściśle określonych przez rozporządzenie wymagań. Ciążący na przedsiębiorcach obowiązek bieżącej samodzielnej analizy i ewaluacji ryzyka ochrony danych osobowych oraz podejmowania związanych z nimi decyzji może wzbudzać niepokój.

Regulacja stanowi podłoże do oferowania organizacjom swoich produktów i usług przez firmy informatyczne, kancelarie prawne i firmy konsultingowe. Oferenci nierzadko używają argumentu potencjalnych kar, które grożą nieprzestrzegającym przepisów. Podkreślają kosztowe ujęcie wdrożenia rozporządzenia, nie wkładając wysiłku w to, by potraktować je jako środek, który pozwoli ulepszyć działanie przedsiębiorstwa. Tymczasem wdrożenie odpowiednich rozwiązań, zapewniających zgodność z wymogami GDPR, może przynieść organizacji wymierne korzyści, w postaci nie tylko działania zgodnie z literą prawa, ale także stworzenia dodatkowej wartości biznesowej.

Prawa jednostki dobrem nadrzędnym

Zanim jednak zajmiemy się wartością dodaną, spójrzmy na główne cele powstania rozporządzenia. GDPR ma przede wszystkim za zadanie rozszerzenie i umocnienie praw jednostki do ochrony danych osobowych. Każda osoba ma mieć prawo do informacji oraz prawo do bycia zapomnianym, co oznacza, że na jej wniosek przedsiębiorca powinien usunąć wszelkie dotyczące jej informacje. Ze wszystkich źródeł. Część procesu usuwania jest dość prosta – łatwo usunąć rekord klienta z bazy CRM, ale już nie tak prosto zlokalizować jego dane, które pojawiły się w korespondencji elektronicznej między dwoma pracownikami banku. Klient będzie miał także prawo do przeniesienia swoich danych, prawo do sprzeciwu i niepodlegania automatycznym decyzjom oraz prawo do ograniczenia przetwarzania. Korzyści wynikające z tych praw dla osoby fizycznej są dość oczywiste, a służą poprawie bezpieczeństwa oraz wspieraniu wolnego przepływu usług. Przetwarzanie danych czy groźba ich utraty przy zmianie usługodawcy nie powinna być elementem wpływającym na decyzję konsumenta.

Z punktu widzenia przedsiębiorcy umożliwienie klientowi korzystania z tych praw jest zadaniem niełatwym, szczególnie w dużych, posiadających ogromną liczbę źródeł danych, organizacjach.

Rejestr danych osobowych nieodzownym elementem przygotowań

Podchodząc do zadania metodycznie, pierwszym krokiem powinno być odkrycie istniejących w przedsiębiorstwie źródeł danych, a następnie ich skatalogowanie. Źródła należy przeszukać pod kątem zawierania danych osobowych i danych wrażliwych. Jeśli uda się to osiągnąć, przedsiębiorca uzyska rejestr danych osobowych, centralną informację o tym, gdzie i jakie dane wrażliwe przechowuje i skąd należy je usunąć.

Rejestr danych osobowych umożliwi klientowi korzystanie z nadanych mu przez rozporządzenie praw. Bez takiego rejestru ich wykonanie wydaje się niemożliwe. Rozporządzenie dopuszcza niewykonalność spełnienia oczekiwań klienta w zakresie udostępniania mu informacji o przetwarzaniu danych osobowych. Należy wtedy jednak udowodnić, że dołożono wszelkich starań  i jest to „technicznie niemożliwe”, żeby dane udostępnić. Wydaje się jednak, że udowodnienie jest równie, jeśli nie bardziej, skomplikowane, niż samo udostępnienie. Szczególnie, że stworzenie i okresowe uaktualnianie rejestru jest technicznie możliwe.

Innowacyjne narzędzie do tworzenia rejestru danych osobowych

Stworzenie rejestru jest możliwe, nie jest jednak banalne. Firma TUATARA oferuje narzędzie, które zostało zbudowane specjalnie na potrzeby wdrożenia rozporządzenia GDPR.. Jego główną przewagą, oprócz możliwości zintegrowania źródeł o dowolnym stopniu skomplikowania, jest funkjonalność rozpoznawania polskich danych osobowych, bez względu na ich formę i miejsce występowania.

Jest to możliwe dzięki zaawansowanych technikom Natural Language Processing oraz modelom Machine Learning, które leżą u podstaw rozwiązania i zostały przygotowane z myślą o krajowych organizacjach. To z kolei sprawia, że narzędzie jest pierwszym tego typu rozwiązaniem na polskim rynku i pozwala na stworzenie rejestru danych osobowych koniecznego do prawidłowego wdrożenia rozporządzenia GDPR.

Dodatkowa wartość ze zgodności z rozporządzeniem

Wyobraźmy sobie, że rejestr danych osobowych w przedsiębiorstwie został stworzony. Jest kompendium wiedzy o istnieniu danych osobowych i wrażliwych w całej organizacji. Zawiera informacje ze źródeł strukturalnych – z baz danych, aplikacji, danych archiwalnych czy systemów obsługi klienta, ale także ze źródeł niestrukturalnych – chatów, emaili, transkrypcji rozmów call center, social mediów. Połączenie wysiłków zapewnienia jednostce przysługujących jej praw do ochrony danych osobowych przy jednoczesnym uporządkowaniu danych wewnątrz przedsiębiorstwa może przynieść realne korzyści – optymalizację procesów operacyjnych, zmniejszenie ryzyka operacyjnego oraz poprawę obsługi klienta.

GDPR: od regulacji do monetyzacji – konferencja

W trójstronnym porozumieniu z firmą IBM oraz kancelarią Gawronski & Partners TUATARA opracowała koncepcję pozwalającą spojrzeć na GDPR z perspektywy korzyści dla organizacji. Uzyskana przez nas synergia pomiędzy obowiązkiem ochrony danych osobowych a ich przetwarzaniem pozwala na kreowanie dodatkowej wartości biznesowej i poprawę zadowolenia klientów.

Z przyjemnością podzielimy się z Państwem swoją wiedzą i doświadczeniem, przedstawimy stworzoną przez nas koncepcję oraz zaprezentujemy trzy realne przypadki wykorzystania wdrożenia rozwiązań GDPR dla uzyskania dodatkowej wartości biznesowej w sektorze bankowym.

W panelu dyskusyjnym, który odbędzie się w trakcie konferencji, weźmie udział dr Maciej Kawecki, Zastępca Dyrektora Departamentu Zarządzania Danymi w Ministerstwie Cyfryzacji oraz autorytet w dziedzinie ochrony danych osobowych w kontekście cyfryzacji.

 

Więcej o konferencji: https://www.tuatara.pl/gdpr

Jeśli chcą Państwo wziąć udział, zachęcamy do kontaktu pod adresem e-mail

ANALYTICS – a dive into data

A for Analytics

Data is growing. Exponentially – faster than we can grasp it, faster than we can imagine. There are many who estimate its pace, Forbes summarizes IDC’s forecast of 180 zettabytes of data (or 180 trillion gigabytes) production in 2025, up from less than 10 zettabytes in 2015. But, the world is changing so fast, that in the next five years those estimations can change and foresee even a more dramatic increase.

This is why we are looking for new ways of storing, analyzing and using data, trying to find a perfect approach to make the best of it. As there is no argue – data is gold, we just have to find right tools to extract it.

LAKES OR HOUSES?

There are two, quite different approaches to take control over data in an organization. One is to build a Data Warehouse – a system for reporting and analysis, created in a systemic way, with rules defined upfront. The other is to maintain a Data Lake – a data repository with almost no rules defined upfront.

As you can imagine, both have their pros and cons. Data Warehouse is easier to manage and easier to use. But it takes a lot of time to build and the requirements change along the way. It may happen that as we have set up the Data Warehouse it has already become obsolete. And, it is very expensive, you have to invest in advanced storage technology, which becomes even more costly when in need of an upgrade.

Data Lake is a repository of all kinds of data – structured, semi-structured and unstructured, kept ‘as they are’, together with metadata, in a very raw, native manner, stored in dispersed technology – Hadoop. It gives far better analyzing possibilities, is quick to set up, less expensive and highly agile in usage. But, if not managed properly you may end up with maintaining a Data Swamp – a repository full of garbage with long response time.

DATA LAKE – CLEAR WATERS WITH NO RESIDUE

Data Lake can be a highly productive method of handling Big Data if only done right. Big Data Governance is a starting point here. You have to formulate policies related to optimization, privacy and monetization of the data kept. Big Data Governance policies have to be aligned to  objectives of multiple functions the data is to be used by in your organization. One, very important part of Data Governance is implementing Data Lineage – keeping track of your data lifecycles, their origins and processing, all based on meta-data.

Some organizations, TUATARA included, see great value in setting up a Big Data Competence Center – specialized employees who act as advocates help data users and foremost make sure the Data Governance policies are followed.

These two – Big Data Governance with Data Lineage and a Big Data Competence Center will make your Data Lake waters clear and pleasant to use.

MAKE IT FIT YOUR NEEDS

So what is better Data Lakes or Data Warehouses? There is no simple answer to this question. In modern organizations there is space for both – Data Warehouses and Data Lakes. The most important factor to determine your approach to Big Data should be the business objective of data processing. If you need reporting to stock exchange – you should probably decide on Data Warehouse for this part of your operations. If you are looking for added value from better understanding your customers by adding additional insights from various sources or discovering relations between your customers you should probably start building a Data Lake of your own to dive in.

And we will be there for you to help you determine your Big Data needs and propose an appropriate approach, fit to your needs, optimizing the end result.

We are what we share

TUATARA goes social

Having seen the latest Facebook Awards, we were impressed by creativity, multichannel approach and goal orientation of most of the winning campaigns. If you haven’t seen them yet, have a look – they are pretty inspiring.

Digital channels have gone a long way, evolving rapidly and unexpectedly – that’s obvious. In TUATARA, we follow the latest trends and we keep our UI/UX designs fresh and artful. You can read more on our Digital Transformation offering here or watch our mobile application movie here.

We have just launched two new social media channels we encourage you to follow. Facebook and Instagram profiles will give you a glimpse of the unofficial side of what we do and what we experience in our office life. We are what we share, and we believe we have a lot of good vibes of the authentic self of TUATARA to distribute. See for yourself.

Good design should not be interpreted, it should be understood

A few weeks after revealing the new logo we feel the need to share with you some background on the creative process that led us to how we wish our brand to resonate.

In the last post you could read why we decided to change our image, now let’s focus only on the outcome.

THE MEANING

The logo was supposed to illustrate and emphasise our tagline: THE ART OF USEFUL, which encompasses what we are best at – creating solutions that are both functional and beautifully designed.

This promise that we give to our clients is visualised in our logo, mainly in the symbol. Regular hexagon is a manifestation of symmetry, analytical approach and order – the useful part of what we do. We combined it with an ink drop that symbolises art – looking beyond IT, paying a lot attention to design. Finally a caret, as an umbrella above the two – character of exponentiation, making a point of helping our clients achieve more.

There’s more than that. The logo took inspiration from the reptile we chose to share name with - tuatara.

Tuatara’s skin, as most reptiles, is covered with scales that resemble a hexagon, it’s eye has a shape similar to a drop.

There is one more reference in the logo we will keep secret for now.

THE UNDERSTANDING

Some say good design should not be interpreted, it should be understood. As we strive to find best solutions for the digital natives, asking Google for interpretation of our symbol seems quite a good idea. So we did.

Google Search by Image gives it’s best guess by describing the symbol as innovation consultancy. Not only is this as unbiased as it may be, we also find it very accurate.

Finally, we should give credit to the creative agency that supported us in the process. But we actually don’t have to, as the whole process was done by Tuatara’s experts alone.

Artful solutions require a corresponding image

Tuatara was founded only two years ago. But during those two years we grew dynamically and expanded heavily. In number of employees, in competencies, in revenue. The growth was so natural, that we hardly noticed the image we had chosen in the beginning was no longer corresponding with the distinctive company we have become.

Last Thursday we had the pleasure to reveal to our Polish clients some of the changes that will make Tuatara more relevant visually. It’s high time we share it with everybody.

THE STORY

It’s not easy to pull two years of experiences into a one-minute movie. We tried though, as pictures speak louder than words.

 

The story of Tuatara should actually start with two men sitting at their desks in a corporate-like open space surrounding. They would look out the window, see Dreamliner aircrafts flying over the corporate-like building. So close you could almost see the faces of passengers. Definitely close enough to hear the deafening sound of engines.

Those men would look at the planes and come to a conclusion that the corporate-like surrounding might not be where they actually wanted to be. They would have a dream of making a difference, disrupting the IT industry by focusing not on technologies themselves but creating something that is both useful and beautiful. And so they started realising the dream by founding Tuatara. Their passion, vision and competence attracted more enthusiasts. Which is how it has been going for over two years now.

REBRANDING

Tuatara has a mission of translating business needs of our clients into artful solutions. Solutions that are beautifully designed but at the same time stay pragmatic.

These solutions have to keep up with and outpace the rapidly changing environment, because we believe that with our help each organization can find its own way in the digital economy.

Creating artful solutions that are able to satisfy the requirements of the digital economy craves for an image that reflects our brand’s best self and the mission we undertook.

These foundations resulted in creating a logo and tagline that we wanted to share with you.

 

It’s how we see our role in the digital economy, combining the art of strong design-based approach with the usefulness of Advanced Analytics, Business Process Management, Consulting, Digital Transformation and Enterprise Content Management. Because IT can also be an art. The art of useful.

Anticipating demand of digital natives - meeting

How long should it take a company to respond to breaking news and events on social media? Hours? Minutes? Seconds? 26% marketers say it's seconds, but at the same time it takes more than 30 minutes for almost half of companies*.

On 9th March Tuatara will host a meeting for clients and partners, where we are going to show real life examples on how to anticipate demand of customers, who are now described as digital natives - regularly interacting with technology, thinking differently and more consciously than ever.

There are technologies and solutions that can help companies address those increasing needs, we know them, we have helped our clients to use them and we are more than willing to share the knowledge and ideas that are first of a kind.

For more details, please visit:   http://www.tuatara.pl/realtimeevent

If you would like to join, please write an email to marketing@tuatara.pl, we will confirm your participation.

*data from: "Making Real-Time Moments Matter", Wayin 2015

Congratulations to Omantel on winning Award for Excellence

Tuatara wishes to sincerely congratulate our client - Omantel, first and leading telecommunications services provider in Oman, for winning a prestigious Sultan Qaboos Award for Excellence in eGovernment 2016. The award is a strong proof that the omnichannel project is successfully bolstering the national information society by nurturing an interactive, proactive and reactive e-community in support of the e.oman vision for higher economic, social and cultural progress.

The prize is awarded every two years by the ruler of Oman, His Majesty Sultan Qaboos bin Said al Said. An international Jury has determined that Omantel's mobile application offers its customers digital experience at a level equal to the most advanced applications of this type in the world.

Tuatara is very proud to be a part of the omnichannel project, where technology, such as the one in the below movie, can serve a greater cause.

Tuatara on GITEX Technology Week Dubai

From 16th till 20th of October Tuatara will be present at the GITEX Technology Week (www.gitex.com) in Dubai.

With IT spending in the Middle East projected to reach US $212.9 billion in 2016, a 3.7% increase from 2015, GITEX Technology Week as the largest regional IT exhibition will play a more significant role in 2016 than ever before.

As well as defining the latest trends, presenting high calibre speakers and showcasing product innovations from across the world, this year, GITEX is bringing together the most innovative, exciting and ambitious tech startups to showcase their world changing ideas to an audience of hand-picked international investors.

Tuatara will be presenting our solutions in the areas of:

  • Digital Front Office
  • Big Data, Real-time Analytics and Personalised Marketing
  • Business Process Management and System Integration.

Visit us in Dubai World Trade Centre, Sheikh Rashid Hall, SR-E30.

New mobile application of Omantel is live

The new, completely redesigned mobile application of Omantel is live in the Apple App Store and Google Play, available for subscribers to use.

The application features many new functions, such as the ability to monitor current costs and services usage, transfer funds to prepaid accounts, locate nearest Outlets and many others.

Design of the application is in line with the world standards and best practices, ensuring smooth and effective use.

https://itunes.apple.com/pl/app/omantel-apps/id419659164?mt=8

 

Tuatara has started two projects in Oman

Tuatara has engaged with Gulf Business Machines Oman to jointly deliver two innovative IT projects to one of the biggest companies on the Omani market. Tuatara team will help unify the user experience through design and implementation of the new portal and mobile application. Our solution will also enable the customer to perform real-time analysis of network data and execute advanced marketing scenarios based on in-the-moment context of their users.

http://pulsbiznesu.pb.pl/4056354,28381,tuatara-wygrala-w-omanie