Wprowadzenie GDPR kojarzone jest głównie z kosztami i obostrzeniami.*
TUATARA w trójstronnym porozumieniu z firmą IBM oraz kancelarią Gawronski & Partners
opracowała koncepcję i rozwiązania pozwalające spojrzeć na GDPR z perspektywy korzyści dla
banku. Udało nam się stworzyć synergię pomiędzy obowiązkiem ochrony danych osobowych a ich
przetwarzaniem, która pozwala na kreowanie wartości biznesowej i poprawę zadowolenia klientów.
W czasie krótkiej konferencji:

Porównamy trzy różne spojrzenia na GDPR – administracji państwowej, banku
oraz prawnika podczas panelu dyskusyjnego

Uzasadnimy innowacyjność koncepcji „OD REGULACJI DO MONETYZACJI”
Przedstawimy elementy koncepcji wraz z narzędziami umożliwiającymi ich realizację

Zaprezentujemy 3, oparte na danych bankowych, case’y wykorzystania wdrożenia
rozwiązań GDPR dla uzyskania dodatkowej wartości biznesowej

Dla przedstawicieli instytucji finansowych zainteresowanych:
  Dostarczaniem wartości biznesowej z wykorzystaniem istniejących źródeł danych
  Przeprowadzeniem sprawnego wdrożenia zaleceń GDPR

W szczególności:
  Dyrektorów Departamentów Ryzyka, IT, Chief Data Officerów, Dyrektorów Operacyjnych
  Dyrektorów Marketingu, Departamentów Handlu Detalicznego oraz Kanałów Cyfrowych

Data:
12 WRZEŚNIA 2017
Czas:
1000 - 1400
Miejsce:
EUROCENTRUM OFFICE COMPLEX - BIURO TUATARA
AL. JEROZOLIMSKIE 132, WARSZAWA
7 PIĘTRO

KONFERENCJA JEST BEZPŁATNA

* Consult Hyperion na zlecenie firmy dostarczającej rozwiązania z obszaru bezpieczeństwa przewiduje,
że europejskie instytucje finansowe są narażone nawet na 4,7 miliarda euro kar w ciągu pierwszych trzech lat
od wejścia w życie rozporządzenia GDPR